Śladem solińskich zabytków

Solina to miejscowość warta odwiedzenia nie tylko ze względu na położenie w atrakcyjnej wypoczynkowo okolicy jeziora Solińskiego, lecz również dzięki różnorodnym możliwościom rozrywki, ciekawym obiektom kulturalnym i cennym zabytkom. Solina to gwarancja udanych wczasów. Zaświadczają o tym turyści, którzy chwalą wysoki standard obiektów wchodzących w skład bazy noclegowej Soliny oraz konkurencyjne ceny pobytu.

Zafascynowanym tradycją i historią Podkarpacia warto polecić wizytę w pobliskiej wsi o nazwie Górzanka. Najważniejszym obiektem w miejscowości jest drewniana cerkiew pochodząca najprawdopodobniej z początku XVIII wieku. Taka data nie ma potwierdzenia w źródłach pisanych, jednak wystrój wnętrza i styl architektoniczny koresponduje z domniemaną epoką. Skarbem świątyni jest ikonostas w formie płaskorzeźby o wyjątkowych walorach artystycznych. Szacowany czas powstania rękodzieła to połowa XVIII wieku. Wzbudza ono zainteresowanie badaczy, gdyż w regionie zachowały się jedynie nieliczne przykłady takich eksponatów. Szlak obiektów sakralnych obejmuje również ruiny XIX-wiecznej cerkwi w Berezce. Ich cechą charakterystyczną jest zachwianie proporcji pomiędzy zewnętrznym obrysem budowli, a jej wnętrzem. Zabytek nie odzwierciedla dawnej świetności cerkwi, jednak stanowi interesującą ciekawostkę architektoniczną.

Miejscem wspaniale oddającym ducha regionu jest Centrum Kultury Ekumenicznej zlokalizowane w Myczkowcach. Podobnie, jak w przypadku Soliny, miejscowość jest położona w okolicy zespołu tutejszych jezior, a odległość pomiędzy wsiami jest niewielka. Obiekt został poświęcony pamięci wielkiego zwolennika działań ekumenicznych, Jana Pawła II. Wystawa funkcjonuje od 2007 roku, a jej celem jest zaprezentowanie różnorodności kultur mieszkańców Podkarpacia. Eksponaty przedstawiają dziedzictwo regionu, jakie stanowią stare, zabytkowe cerkwie i drewniane kościółki rozsiane po całym obszarze województwa. Ekspozycja liczy około 140 miniatur obiektów sakralnych będących spuścizną katolików i prawosławnych mieszkańców. Wierność odwzorowania budowli wzbudza zachwyt turystów odwiedzających centrum, a wyrazem dbałości o detale jest „ożywienie” wystawy poprzez efekt szumiących strumyków i śpiewów dobywających z cerkwi. Miejsce warto zobaczyć choćby ze względu na misterną sztukę, która w ciekawej formie przedstawia kulturę regionu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>