Fajne wakacje w Poddąbiu

Istotą turystyki jednak w szerszym znaczeniu tego słowa jest ruch turystyczny. W odróżnieniu od określenia turystyki, która jest pojęciem o charakterze dość ogólnym, ruch turystyczny oznacza konkretne zjawisko, którego cechą jest dobrowolna oraz czasowa zmiana miejsca pobytu przez turystę odwiedzającego. Dodatkowo ów turysta ma różnorodne upodobania w organizacji wypoczynku i niejednakowe możliwości realizacji wakacyjnych i urlopowych planów, związane z poszczególnymi warunkami socjalnymi. Są jednak miejsca wypoczynkowe, mniej znane, niewielkie wsie, gdzie można spędzić cudownie czas nad morzem bez narażania się na wysokie koszty. Takim miejscem jest Poddąbie.  

Szukając letniego noclegu w Poddąbiu trafiliśmy przypadkiem na ciekawe badania statystyczne. Przeczytaliśmy w nich, że jednego dnia na plaży w Poddąbiu, przed południem, podczas sezonu letniego przebywało przeszło 1,4 tysiąca turystów. Wśród wczasowiczów przeważali ludzie w średnim wieku. Wskazano, że udział osób do trzydziestego roku życia wynosił 40 procent, a mających powyżej pięćdziesięciu lat – 11,1 procent. Dalsza analiza statystyk podawała, że większość turystów była zadowolona z pobytu, a 86,7 procent deklarowało ponowny powrót w to miejsce. Należy zaznaczyć, że przyjeżdżający do Poddąbia to w szczególności rodziny z dziećmi 53,6 procent, rzadziej przyjazdy w kręgach przyjaciół czy znajomych – jedynie nieco ponad 23 procent. Wczasowicze kierują się różnymi motywami oceniając wakacyjne wyjazdy. Najważniejszym elementem jest jednak wypoczynek oraz plażowanie czy zażywanie morskich kąpieli – 35,3 procent. O wysokiej randze funkcji turystyczno-wypoczynkowej Poddąbia świadczy w szczególności zasięg geograficzny jej oddziaływania. To właśnie w celu jego określenia przeprowadzono badania ankietowe. Ponadto podczas badania w Poddąbiu wypoczywali zarówno turyści krajowi, jak również cudzoziemcy. Wskazuje się zatem, że obszar rynkowy, z którego przyjeżdżali letnicy, to głównie województwo mazowieckie, łódzkie i śląski. Tyle dane statystyczne, które nie każdego interesują i przekonują. Z naszych doświadczeń możemy wam powiedzieć, że wakacje w Poddąbiu były udane, przyjemne i nie obciążyły zbyt bardzo naszego budżetu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>